obsługa formalna budowy

Kompleksowe działania naszej firmy dotyczą również formalności związanych z przygotowaniem pełnej dokumentacji budowlanej zarówno przed, jak i po zakończeniu budowy.

Zespół Frame House oferuje Ci między innymi:

- adaptację budynku – dostosowanie domu do potrzeb inwestora, czyli zmiany układu wewnętrznego ścian, zmiana wymiaru okien, dogodne usytuowanie domu na działce

- uzyskanie warunków przyłączeniowych na media

- sporządzenie pełnej dokumentacji do pozwolenia na budowę domu oraz instalacji wewnętrznych i zewnętrznych

- obsługę geodezyjną

- załatwienie wszelkich formalności związanych z odbiorem budynku i przekazaniem go do użytkowania

Nad sprawnym przejściem przez wszystkie etapy przygotowania, wykonania oraz zakończenia budowy czuwa nasz zespół złożony między innymi z architekta, konstruktorów i kierownika budowy.